Nalinthip Sakulongumpai

Thái Lan

12/08/1990

Tiểu sử

Sinh: 12 tháng 8, 1990 (29 tuổi), Bangkok, Thái Lan
Chiều cao: 1,62 m
Đại lý: Channel 3 (2014 - nay)
Năm hoạt động: 2006 –nay
Phụ huynh: Sutanya Ongumpai