>

Steven Của Vũ Trụ

  • Steven Universe: The Movie
  • 05/01/2021
  • 30.13 K lượt xem
Xem phim Báo lỗi

Danh sách tập

Phim Steven Của Vũ Trụ lấy bối cảnh hai năm sau các sự kiện của phần năm và có một Steven già hơn rõ rệt trong năm thứ mười sáu của anh ấy chống lại một thế giới đầy những phát triển mới. Bản tóm tắt chính thức như sau: Steven nghĩ rằng thời gian của mình bảo vệ Trái đất đã hết, nhưng khi một mối đe dọa mới đến với Thành phố Beach , Steven phải đối mặt với thách thức lớn nhất của mình.

Bình luận