>

Robot Đại Chiến 3: Vùng Tối Của Mặt Trăng

  • Transformers 3: Dark of the Moon
  • 16/05/2021
  • 18.52 K lượt xem
Xem phim Báo lỗi

Danh sách tập

Các Autobot phải chạy đua cùng Decepticon trong cuộc tìm kiếm và khám phá bí mật trong phi thuyền của Cybertron ẩn dấu trên Mặt trăng, điều có thể làm xoay chuyển cục diện trận chiến cuối cùng.

Bình luận