>

Giá Treo Tử Thần Phần 2

  • The Gallows Art Season 2
  • 06/12/2019
  • 547 lượt xem
Xem phim Báo lỗi

Danh sách tập

Tiếp nối phần trước, trong Giá Treo Tử Thần 2, khi Auna Rue chuyển đến trường mới, cô chạm mặt một linh hồn độc ác sau khi tham gia một thử thách lan truyền.

Bình luận