>

Bùng Cháy Đi Củi Mục

  • Litter to Glitter (2021)
  • 31/07/2021
  • 887 lượt xem

Lịch chiếu

Thứ 6,7,chủ nhật

Xem phim Báo lỗi

Danh sách tập

Ba người bạn cùng phòng Phương Thiên Dật, Hồ Ngạn Tổ, Viên Trí cùng ôm một giấc mơ về điện ảnh, mở một khách sạn bên cạnh căn cứ điện ảnh và truyền hình, vừa xoay sở quỹ điện ảnh của mình, vừa làm việc cho đoàn phim mài dũa kỹ thuật, nhưng bất luận là kinh doanh khách sạn hay là ước mơ điện ảnh của họ đều đang gặp khó khăn trùng trùng.

Bình luận